Een duidelijk evacuatieplan

Met Icadis

Een duidelijk en welomlijnd evacuatieplan kan mensenlevens redden. Wanneer er brand uitbreekt, ontstaat er paniek en is het door de rookhinder vaak onmogelijk om meteen de dichtstbijzijnde uitgang te vinden. Daarom is een evacuatieplan van levensbelang. Bij Icadis kan u terecht voor een allesomvattende aanpak.

Er zijn enkele algemene wetten die maatregelen voorschrijven opdat een evacuatie vlot kan verlopen. Maar, in heel wat gevallen gaat het om specifieke risico’s die van gebouw tot gebouw verschillen.

Er moet met andere woorden altijd nagedacht worden hoe men een bepaalde evacuatie het best aanpakt. Het is bijvoorbeeld van cruciaal belang om te kunnen inschatten hoe mensen zich in geval van brand zullen gedragen. Voor deze expertise en ervaring bent u bij Icadis op het juiste adres.

Noodverlichting

Pictogrammen

Vluchtladders

Vluchtplannen

Allesomvattende

Aanpak

Er zijn heel wat factoren die bij het opstellen van een evacuatieplan van belang zijn. Een allesomvattende aanpak is dus ten zeerste aangewezen. Hoe snel zullen mensen de weg naar de uitgang vinden? Hoeveel personen zullen er aanwezig zijn bij de brand? Uit welke materialen bestaat het gebouw? Het zijn maar enkele essentiële vragen die u zich moet stellen.

Bovendien verschilt de aanpak van gebouw tot gebouw. Er zijn kantoorgebouwen, elektriciteitscentrales of grote productiesites. Allen hebben ze hun eigen specifiek karakter, waarop gepast ingespeeld moet worden.

Om een sluitend evacuatieplan op te stellen, moet er dus met heel wat rekening gehouden worden. Dankzij de ervaren en vakkundige werknemers kan u hiervoor bij Icadis terecht. Zo kan Icadis helpen bij het opstellen van een waterdicht vluchtplan en het plaatsen van noodverlichting, pictogrammen en vluchtladders.

Menu