De brandveiligheid van

uw gebouw in éÉn oogopslag

Het is van levensbelang dat uw gebouw op vlak van brandveiligheid helemaal in orde is. Er zijn tal van regels en normen waaraan voldaan moet worden.

Icadis biedt een volledige doorlichting aan en meldt u welke materialen er noodzakelijk zijn om in orde te zijn met de vereisten van de brandverzekeringen en brandweer. U krijgt een gedetailleerd verslag met een overzicht van de te installeren en de te controleren materialen.

Menu