Een duidelijk evacuatieplan

Met Icadis

Een duidelijk en welomlijnd evacuatieplan kan mensenlevens redden. Wanneer er brand uitbreekt, ontstaat er paniek en is het door de rookhinder vaak onmogelijk om meteen de dichtstbijzijnde uitgang te vinden. Daarom is een evacuatieplan van levensbelang. Bij Icadis kan u terecht voor een allesomvattende aanpak.

Er zijn enkele algemene wetten die maatregelen voorschrijven opdat een evacuatie vlot kan verlopen. Maar, in heel wat gevallen gaat het om specifieke risico’s die van gebouw tot gebouw verschillen.

Er moet met andere woorden altijd nagedacht worden hoe men een bepaalde evacuatie het best aanpakt. Het is bijvoorbeeld van cruciaal belang om te kunnen inschatten hoe mensen zich in geval van brand zullen gedragen. Voor deze expertise en ervaring bent u bij Icadis op het juiste adres.

Menu